AVG

 1. Inleiding
 1. De privacy van de bezoekers van mijn website is erg belangrijk voor mij en ik doe er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat ik met je persoonlijke informatie doe.
 2. Accreditatie
 3. Het verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
 3. informatie, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, die je invoert op het contactformulier of om je te abonneren op mijn e-mails en/of nieuwsbrieven;
 4. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden je onze website gebruikt;
 5. informatie in alle mededelingen die je mij per e-mail of via mijn website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
 6. alle andere persoonlijke informatie die je mij stuurt.
 7. Voordat je de persoonlijke informatie van een andere persoon aan mij bekend maakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

 

2. Gebruik van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via mijn website aan mij wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. het beheer van mijn website en mijn bedrijf;
 2. het personaliseren van mijn website voor jou;
 3. het beschikbaar stellen van diensten op mijn website;
 4. het verzenden van non-marketing/marketing commerciële communicatie;
 5. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;
 6. het sturen van een e-mailnieuwsbrief (je kunt op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen).
 7. het verstrekken van statistische informatie over mijn gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 8. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot mijn website;
 9. het beveiligen van mijn website en het voorkomen van fraude;
 10. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van mijn website (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via mijn website worden verzonden);
 11. en andere toepassingen.

Als je persoonlijke informatie indient voor publicatie op mijn website, zal ik deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die je mij verleent.

Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je gegevens op mijn website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacycontroles op de website.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal ik je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Ik kan je persoonlijke informatie openbaar maken:

 1. voor zover ik daartoe wettelijk verplicht ben;
 2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. om mijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 4. aan elke persoon waarvan ikj redelijkerwijs geloof dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar mijn redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zal ik je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

4. Bewaren van persoonlijke informatie

 1. In dit deel F wordt mijn beleid en mijn procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat ik voldoe aan mijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonlijke informatie die ik voor enig doel of doeleinden verwerk zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
 3. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie F, bewaar ik documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:
  1. voor zover ik hiertoe wettelijk verplicht ben;
  2. indien ik van mening ben dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
  3. om mijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

 

5. Beveiliging van je persoonlijke informatie

 1. Ik zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Ik zal alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op mijn beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.
 3. Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en ik kan de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.
 1. Wijzigingen

Ik kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op mijn website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Ik kan  je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privéberichten op onze website.

6. Jouw rechten

Je kunt mij opdracht geven om alle persoonlijke informatie die ik over je heb aan je te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Het is mogelijk dat ik persoonlijke informatie die je opvraagt achterhoud, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Je kunt mij te allen tijde opdracht geven om je persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met mijn gebruik van je persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of ik biedt je de mogelijkheid om je persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

7. Websites van derden

Mijn website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Ik heb hier geen controle over en ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

8.Het bijwerken van informatie

Laat mij weten als de persoonlijke informatie die ik van je heb, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

9.Cookies

MIjn website maakt geen gebruik van cookies.

Manon de Ruiter

Ontspannen bewegen en vrijuit leven

©️ Manon de Ruiter 2021